معنی و ترجمه کلمه هر چیز برجسته و دیگ مانند به انگلیسی هر چیز برجسته و دیگ مانند یعنی چه

هر چیز برجسته و دیگ مانند

pot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها