معنی و ترجمه کلمه هر گونه برآمدگى تیز شبیه مو و سیخ در گیاه و حیوان به انگلیسی هر گونه برآمدگى تیز شبیه مو و سیخ در گیاه و حیوان یعنی چه

هر گونه برآمدگى تیز شبیه مو و سیخ در گیاه و حیوان

beard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها