معنی و ترجمه کلمه هشدار دادن به انگلیسی هشدار دادن یعنی چه

هشدار دادن

warn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها