معنی و ترجمه کلمه هموار کردن به انگلیسی هموار کردن یعنی چه

هموار کردن

aggrade
even
grade
shim
smooth

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها