معنی و ترجمه کلمه هم راى به انگلیسی هم راى یعنی چه

هم راى

unanimous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها