معنی و ترجمه کلمه هم عهدى به انگلیسی هم عهدى یعنی چه

هم عهدى

confederation


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها