معنی و ترجمه کلمه هندسه تشریحى و توصیفى به انگلیسی هندسه تشریحى و توصیفى یعنی چه

هندسه تشریحى و توصیفى

descriptive geometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها