معنی و ترجمه کلمه هندسه ى تحلیلى به انگلیسی هندسه ى تحلیلى یعنی چه

هندسه ى تحلیلى

analytic geometry
analytics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها