معنی و ترجمه کلمه هوشبر شناسى به انگلیسی هوشبر شناسى یعنی چه

هوشبر شناسى

anesthesiology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها