معنی و ترجمه کلمه هیئت محافظ پادشاه یا نجیب زاده به انگلیسی هیئت محافظ پادشاه یا نجیب زاده یعنی چه

هیئت محافظ پادشاه یا نجیب زاده

household troops

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها