معنی و ترجمه کلمه هیس به انگلیسی هیس یعنی چه

هیس

goose
hist
sh
shush
whish

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها