معنی و ترجمه کلمه وابافته شدن به انگلیسی وابافته شدن یعنی چه

وابافته شدن

unknit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها