معنی و ترجمه کلمه وابافته شدن به انگلیسی وابافته شدن یعنی چه

وابافته شدن

unknit

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها