معنی و ترجمه کلمه وابسته به آثار آتى و پیش بینى مرض به انگلیسی وابسته به آثار آتى و پیش بینى مرض یعنی چه

وابسته به آثار آتى و پیش بینى مرض

prognostic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها