معنی و ترجمه کلمه وابسته به آرمان گرایى به انگلیسی وابسته به آرمان گرایى یعنی چه

وابسته به آرمان گرایى

idealistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها