معنی و ترجمه کلمه وابسته به آرواره به انگلیسی وابسته به آرواره یعنی چه

وابسته به آرواره

gnathal
gnathic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها