معنی و ترجمه کلمه وابسته به استخوان شناسى به انگلیسی وابسته به استخوان شناسى یعنی چه

وابسته به استخوان شناسى

osteologic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها