معنی و ترجمه کلمه وابسته به استفاده از چند کلید یا چند لحن موسیقى در یک وهله به انگلیسی وابسته به استفاده از چند کلید یا چند لحن موسیقى در یک وهله یعنی چه

وابسته به استفاده از چند کلید یا چند لحن موسیقى در یک وهله

polytonal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها