معنی و ترجمه کلمه وابسته به اعتدال شب و روز به انگلیسی وابسته به اعتدال شب و روز یعنی چه

وابسته به اعتدال شب و روز

equinoctial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها