معنی و ترجمه کلمه وابسته به اقتصاد اجتماعى به انگلیسی وابسته به اقتصاد اجتماعى یعنی چه

وابسته به اقتصاد اجتماعى

socioeconomic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها