معنی و ترجمه کلمه وابسته به اموال حقوقى که مشمول مرور زمان نیست به انگلیسی وابسته به اموال حقوقى که مشمول مرور زمان نیست یعنی چه

وابسته به اموال حقوقى که مشمول مرور زمان نیست

imprescriptible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها