معنی و ترجمه کلمه وابسته به انتقال فکر به انگلیسی وابسته به انتقال فکر یعنی چه

وابسته به انتقال فکر

empathic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها