معنی و ترجمه کلمه وابسته به انجماد سنجى به انگلیسی وابسته به انجماد سنجى یعنی چه

وابسته به انجماد سنجى

cryoscopic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها