معنی و ترجمه کلمه وابسته به انسان وحشى و اولیه به انگلیسی وابسته به انسان وحشى و اولیه یعنی چه

وابسته به انسان وحشى و اولیه

neanderthal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها