معنی و ترجمه کلمه وابسته به ایالت پنسیلوانیا به انگلیسی وابسته به ایالت پنسیلوانیا یعنی چه

وابسته به ایالت پنسیلوانیا

pennsylvanian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها