معنی و ترجمه کلمه وابسته به ایجاد کردن یا زادن به انگلیسی وابسته به ایجاد کردن یا زادن یعنی چه

وابسته به ایجاد کردن یا زادن

procreant
procreative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها