معنی و ترجمه کلمه وابسته به باستان شناسى به انگلیسی وابسته به باستان شناسى یعنی چه

وابسته به باستان شناسى

archaeological
archeological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها