معنی و ترجمه کلمه وابسته به باکوس الهه ى باده و باده پرستى به انگلیسی وابسته به باکوس الهه ى باده و باده پرستى یعنی چه

وابسته به باکوس الهه ى باده و باده پرستى

bacchanal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها