معنی و ترجمه کلمه وابسته به بدبینى به انگلیسی وابسته به بدبینى یعنی چه

وابسته به بدبینى

pessimistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها