معنی و ترجمه کلمه وابسته به به نژادى به انگلیسی وابسته به به نژادى یعنی چه

وابسته به به نژادى

eugenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها