معنی و ترجمه کلمه وابسته به بینى به انگلیسی وابسته به بینى یعنی چه

وابسته به بینى

nasal
rhinal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها