معنی و ترجمه کلمه وابسته به تخمک به انگلیسی وابسته به تخمک یعنی چه

وابسته به تخمک

ovular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها