معنی و ترجمه کلمه وابسته به ترس بى جا به انگلیسی وابسته به ترس بى جا یعنی چه

وابسته به ترس بى جا

phobic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها