معنی و ترجمه کلمه وابسته به تعالى روحى به انگلیسی وابسته به تعالى روحى یعنی چه

وابسته به تعالى روحى

anagogic
anagogical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها