معنی و ترجمه کلمه وابسته به تغذیه به انگلیسی وابسته به تغذیه یعنی چه

وابسته به تغذیه

trophic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها