معنی و ترجمه کلمه وابسته به تغییرات شیمیایى زمین به انگلیسی وابسته به تغییرات شیمیایى زمین یعنی چه

وابسته به تغییرات شیمیایى زمین

goechemical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها