معنی و ترجمه کلمه وابسته به تقلید به انگلیسی وابسته به تقلید یعنی چه

وابسته به تقلید

mimetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها