معنی و ترجمه کلمه وابسته به تقلیل درجه حرارت به انگلیسی وابسته به تقلیل درجه حرارت یعنی چه

وابسته به تقلیل درجه حرارت

hypothermal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها