معنی و ترجمه کلمه وابسته به تناسل به انگلیسی وابسته به تناسل یعنی چه

وابسته به تناسل

genital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها