معنی و ترجمه کلمه وابسته به تولید نور به انگلیسی وابسته به تولید نور یعنی چه

وابسته به تولید نور

photic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها