معنی و ترجمه کلمه وابسته به تیره ریشه پایان به انگلیسی وابسته به تیره ریشه پایان یعنی چه

وابسته به تیره ریشه پایان

rhizopod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها