معنی و ترجمه کلمه وابسته به تیره عنابها به انگلیسی وابسته به تیره عنابها یعنی چه

وابسته به تیره عنابها

rhamnaceous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها