معنی و ترجمه کلمه وابسته به جامعه به انگلیسی وابسته به جامعه یعنی چه

وابسته به جامعه

social

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها