معنی و ترجمه کلمه وابسته به جانوران همه چیز خور به انگلیسی وابسته به جانوران همه چیز خور یعنی چه

وابسته به جانوران همه چیز خور

omnivorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها