معنی و ترجمه کلمه وابسته به جرگه به انگلیسی وابسته به جرگه یعنی چه

وابسته به جرگه

cliquey
cliquy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها