معنی و ترجمه کلمه وابسته به جشن و عشرت به انگلیسی وابسته به جشن و عشرت یعنی چه

وابسته به جشن و عشرت

convivial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها