معنی و ترجمه کلمه وابسته به جلگه هاى پهناور آمریکاى جنوبى به انگلیسی وابسته به جلگه هاى پهناور آمریکاى جنوبى یعنی چه

وابسته به جلگه هاى پهناور آمریکاى جنوبى

pampean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها