معنی و ترجمه کلمه وابسته به جهان آفرین یا اهریمن به انگلیسی وابسته به جهان آفرین یا اهریمن یعنی چه

وابسته به جهان آفرین یا اهریمن

demiurgeous
demiurgic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها