معنی و ترجمه کلمه وابسته به حق شفعه به انگلیسی وابسته به حق شفعه یعنی چه

وابسته به حق شفعه

preemptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها