معنی و ترجمه کلمه وابسته به درجه حرارت هسته اتمى به انگلیسی وابسته به درجه حرارت هسته اتمى یعنی چه

وابسته به درجه حرارت هسته اتمى

thermonuclear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها