معنی و ترجمه کلمه وابسته به درشت نى به انگلیسی وابسته به درشت نى یعنی چه

وابسته به درشت نى

tibial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها